When I saw the future

Surely I can’t be the only one disturbed by the way technology is going?

I’m so disturbed that last November for Swedish class, I did a presentation about social media/technology in the future. It’s why I don’t want a smartphone and why I’m so technology resistant. Can I devolve into a monkeh?

Source

As always, the original text in Swedish is at the end. And as always: SVA students, don’t plagiarise!

The first situation that already affects us today is that technology and social media connect us via computers, yet we can actually feel uncertain about how to really reach and contact other people. I believe the problem will be worse in the future.

death-of-conversation-4

Source

death-of-conversation-10

Source

death-of-conversation-11

Source

London photographer Romero shows in the series Death of a Conversation people who aren’t social with each other despite being together.

In the future, people will be even more afraid to admit to doing nothing in particular. We already hide in our phones or tablets when we’re waiting in a crowd or travelling. Are we not allowed to stare at nothing and ponder life anymore? You look weird if you do.

Even when you’re not alone, the phone is held as a kind of shield against awkwardness or a quite, uncomfortable moment.

Thanks to the development of technology, we can keep in touch with family members and friends, no matter where on Earth they live. We don’t need to worry because we don’t know how they are, as people must have done before the internet was invented.

skype

Source

Technology’s surely going to get better and better, with faster speed and higher resolution.

But one problem that I’ve experienced is feeling obligated to be online, reachable, available, ready to talk, in case someone needs you or something serious has happened. You get scared of missing something or of finding out too late.

chain

Source

The human capacity for processing information has not developed at the same pace as that of technology. Architect Neil Leach wrote in his book The Anaesthetics of Architecture that too much information renders the information itself meaningless. He wrote that in 1999 and it is still true.

Source

So even if you can do something doesn’t mean that you necessarily should. You CAN via Facebook see every one of your friends’ pictures or scribblings. You CAN via your tablet work even on holidays in Thailand! You CAN via your phone reply to an email from your boss in the middle of the night! But is that really good?

holiday

Source

A consequence of technology’s superfast development is that everything has become so replaceable. Is the iPhone 5 boring? Buy the iPhone 6!

iphones

Source

A few weeks ago there was a young man on TV complaining about not receiving the iPhone 6 he’d ordered in time. He was irritated that he had to wait. Shall we behave this way about everything in life one day? Shall we chase after the newest things and throw away the old even if the old are still working fine? Shall we be undisciplined, impatient and ungrateful?

mobiles

Source

I believe that in the future we’ll need extra education or help with how to interact with social competence, how to have real self-confidence and meaningful friends instead of simply letting the internet suck you in.

A million friends on Facebook who like one of your pictures are really no substitute for a hug or a sympathetic ear if that’s what you really needed.

friends

Source

People in the future must learn both how to use the latest technology as well as how to reach others for help and real friendship.

Written by Moshi

Swedish below also written by Moshi 🙂

Är det bara jag som är rädd för framtidens avancerade teknik, eller har ni funderat på det själva? Idag ska jag diskutera hur sociala medier och teknologi redan påverkar oss, och vad jag tror kommer att hända i framtiden.

Den första situationen, som redan finns idag, är att teknologi och sociala medier gör oss ihopkopplade via datorer, men att vi faktiskt kan känna oss ensamma och osäkra om hur man på riktigt når och kontaktar andra människor. Jag tror problemet kommer att bli värre i framtiden.

Londonfotografen Romero visar i sin serie Death of a Conversation människor som inte är sociala med varandra fast de är tillsammans.

I framtiden kommer människor att vara ännu räddare för att erkänna om de inte gör någonting särskilt. Vi gömmer oss redan i vår mobil eller padda när vi väntar bland folk eller reser ensamma. Får man inte stirra på ingenting och fundera på livet längre? Man ser konstig ut i så fall.

Även när man inte är ensam håller man sin mobil som en form av sköld mot pinsamhet eller en tyst obekväm stund.

Tack vare teknologins utveckling kan vi hålla kontakt med alla våra familjemedlemmar och vänner, oavsett var på jorden de bor. Vi behöver inte oroa oss på grund av att vi inte vet hur det är med varandra, som det var innan internet fanns. Teknologin kommer säkert att bli bara bättre och bättre, med snabbare hastighet och högre upplösning.

Men ett problem som jag har upplevt är att man känner sig tvungen att vara på nätet, nåbar, ledig och redo att chatta eller prata, ifall att någon behöver dig eller att någonting allvarligt har hänt. Man blir rädd att missa någonting eller att få veta för sent.

Människors kapacitet för att behandla information växer inte i samma takt som teknologins utveckling. Arkitekten Neil Leach skrev i sin bok ”The Anaesthetics of Architecture” att för mycket information gör informationen själv betydelselös. Han skrev det 1999 och det är fortfarande sant.

Så även om du kan göra någonting betyder det inte att du nödvändigtvis borde. Du KAN via Facebook se var och en av dina vänners bilder eller texter. Du KAN via paddan jobba även på semester i Thailand! Du KAN via mobil svara ett mejl från din chef mitt i natten! Men är det verkligen bra?

En konsekvens som kommer ifrån teknologins supersnabba utveckling är att allting har blivit så utbytbar. Har iPhone 5 blivit tråkig? Köp iPhone 6!

För några veckor sen var det en ung man på teve som klagade på att han inte fick den iPhone 6 som han hade beställt i tid. Han var irriterad att han fick vänta. Ska man bete sig så om allt i livet en dag? Ska man jaga efter de nyaste grejerna och kasta bort de gamla även om de gamla fortfarande fungerar? Ska man vara odisciplinerad, otålig och otacksam?

Jag tror att i framtiden kommer vi att behöva extra utbildning eller hjälp med hur man interagerar med social kompetens, hur man får ett genuint självförtroende och betydelsefulla vänner i stället för att bara tillåta nätet att suga in en.

En miljon vänner på Facebook som tillsammans ”gillar” en av dina bilder är egentligen inget substitut för en kram eller ett sympatiskt öra om det var vad du faktiskt behövde.

Människor i framtiden måste lära sig både hur man använder den nyaste teknik och hur man når andra för hjälp och äkta vänskap.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s